O nama

LANACO je kompanija koja kreira inovativna rješenja bazirana na korišćenju tehnologije posljednje generacije, koja se u potpunosti prilagođava potrebama i zahtjevima krajnjeg korisnika, čije je finalno zadovoljstvo najvažniji kriterijum našeg uspjeha.

U našoj kompaniji svakodnevno radi i usavršava svoja znanja i vještine 320 zaposlenih, organizovanih u timove, na lokacijama: Banja Luka, Sarajevo, Beograd, Zrenjanin. Otvorena i dinamična komunikacija čini našu kompaniju ugodnom za rad i razvoj, kako kroz građenje ličnih znanja i vještina, tako i kroz unapređenje i doprinos timskom radu.

O tebi

Ti si osoba sa kreativnim idejama i konceptima. Komunikativan/na si i umiješ prenijeti svoje ideje drugima, kao i da razumiješ prijedloge i ideje drugih. Ukoliko možeš razumjeti korisnika sa svim njegovim željama i potrebama, čekamo da nam se pridružiš!

30

godina poslovanja

320

zaposlenih

28

prosjek godina

4

lokacije

Usability koncepti

Učešće u kreiranju i razradi usability koncepta za desktop i mobilna okruženja

Izrada UI/UX rješenja

Samostalnu ili timsku izradu konkretnih i kompletnih UI/UX rešenja

Web dizajn

Učešće u kreiranju i izradi Web sajtova

Vizuelne komunikacije

Rad sa marketing timom u definisanju njboljih načina vizuelnih komunikacija

Razvoj i usavršavanje

Programe za lični razvoj i usavršavanje

Prijatno okruženje

Prijatno radno okruženje i afirmativnu korporativnu kulturu

Razumijevanje korisnika

Razumijevanje navika, potreba i očekivanja korisnika

Kreiranje nacrta

Kreiranje nacrta (mockup i wireframe)

UI/UX

Razumijevanje principa UI-a i UX-a

Prototyping

Kreiranje funkcionalnih prototipa

Grafički dizajn

Napredno korišćenje softvera za dizajn (kao što su Photoshop, Illustrator, Corel...)

HTML / CSS

Osnovno poznavanje HTML-a i CSS-a

Vizuelne komunikacije

Osnovno razumijevanje principa vizualne komunikacije u marketingu

Grafički dizajn 100%

Prototyping 100%

Prepress 100%

Wireframing 100%

HTML 30%

CSS 30%