​ITIL je najšire prihvaćen pristup upravljanju IT uslugama u svijetu. 
ITIL v3 Foundation je seminar koji je koristan za sve IT stručnjake a naročite one koji se bave IT Service Menagement-om, koji su odgovorani za planiranje, dizajn, uspostaljanje, nadzor i upravljanje IT uslugama.
Seminar priprema polaznike za polaganje ispita za ITIL v3 Foundation in IT Service Management Foundation certificate.

Program seminara:

Ovaj uvod u IT Service Management je podijeljen u 5 dijelova:​
 1. Service Strategy – utvrđivanje strategije u skladu sa postavljenim smjernica i u skladu sa poslovnim ciljevima i očekivanjima.
 2. Service Design – razvoj rješenja a u skladu sa poslovnim potrebama i na osnovu novih i primjenjenih poslovnih zatjeva.
 3. Service Transition  definisanje smjernica za primjenu dizajniranih rješenja u produkcijsku okolinu.
 4. Service Operations – pružanje usluga i podrška korisnicima usluga, postizanje izvrsnosti u obavljanju svakodnevnih poslovnih zadataka.
 5. Continual Service Improvement – očuvanje kvaliteta usluga u vremenu temeljeno na postavljenoj viziji i ciljevima.

Osnovne informacije o seminaru:

 • Trajanje: 24 časa
 • Cijena seminara* :950,00 KM + PDV
 • Lokacija održavanja: Lanaco Tehnološki centar, Veljka Mlađenovića bb, poslovna zona Incel, Banja Luka.
 • Literatura: Digitalna – uključena u cijenu.

Popusti*:

 • Za tri ili više polaznika iz iste kompanije 20 %
 • Za dva polaznika iz iste organizacije 15%
 • Odobravamo plaćanje na 3 mjesečne rate.

Napomena:

Preduslovi:

 • Znanje Engleskog jezika
 • Poželjno radno iskustvo u oblasti IT –a.