​​Велики дијапазон наших имплементираних рјешења у области телекомуникација и безбједности, чине имплементације великог броја LAN и WAN мрежних инфраструктура, VoIP и сигурносних рјешења за мала, средња и велика предузећа у оквиру државне управе, јавних и приватних предузећа.

Мрежна и сигурносна рјешења реализујемо у сарадњи са водећим свјетским произвођачима мрежне опреме – Cisco Systems, Juniper Networks, Palo Alto, Fortinet, Kaspersky, са којим остварује партнерства највишег ранга (Cisco Premier Partner и PaloAlto Gold Partner, Kaspersky Premier Business Partner).

Високо стручним и обученим инжењерским и технички кадром, пратећи најновије европске и свјетске стандарде, LANACO гарантује професионално пројектован и конфигурисан систем крајњем кориснику. Поред изградње и пуштања у рад мрежних рјешења, LANACO може да понуди и услуге техничке подршке, израду техничке документације, пројектовање и консалтинг за различите мрежне системе.

LANACO посједује велико искуство у имплементацији централизованог антивирусног рјешења за фирме свих величина. Високим степеном заштите радних станица од рачунарских вируса и малициозних софтвера, као и централном администрацијом цијелог система постижемо велику LANACO у сектору за систем интеграцију запошљава преко 20 сертификованих инжењера и техничара који посједују:
•    Cisco сертификате (CCIE, CCNP, CCVP, CCIP, CCN)
•    PaloAlto сертификатe (CNSE)
•    Kaspersky сертификатe (KL System Engineer, KL System Professional)