Обједињена комуникација (Unified Communications, UC) подразумијева интеграцију комуникацијских сервиса у реалном времену (IP телефонија, IM – instant messaging, статус присутности – presence, видео и веб конференција, дијељење радне површине и апликација – desktop sharing...) са сервисима који се не одвијају у реалном времену (мејл, говорна пошта, телефакс и СМС) с циљем бржег одзива и веће доступности у комуникацији.

Комуникацијске платформе све више наликују једна другој, па тако платформе електронске поште често укључују могућност успоставе говорне комуникације (нпр. Microsoft Outlook – Lync), чат је доступан на јавним  VoIP сервисима (Skype), друштвене мреже у себи имају интегрисану могућност чата и/или говорне комуникације (Facebook).

Корисник има могућност да комуникацију успостави једним медијем, а да је настави користећи други комуникациони медиј. На примјер, на добијену електронску пошту у Microsoft Outlook-у корисник може тренутно одговорити аудио или видео позивом користећи Microsof Lync.
Увођење вертикалних система који дотичу само одређени тип комуникације за компаније није добро рјешење. Вертикално рјешење значи и увођење посебног система подршке, што за резултат има повећање комплексности мреже и трошкова одржавања.
Оптимизација пословних процеса у предузећима често почиње од интеграције комуникационих сервиса за пренос гласа, видеа и података око заједничке IP инфраструктуре. Крајњи резултат је увијек богатија комуникација, једноставнија администрација, а самим тим и побољшана продуктивност запослених у компанијама свих величина или типа индустрије.