​​ Прекид у пословању, тј. нефункционисање пословног система може нанијети несагледиве губитке. Потребно је планирати низ активности и мјера, како би се минимизирала могућност непредвиђених застоја у пословању. DisasterRecovery план има задатак да обезбједи успоставу функционалности пословања у прихватљивом обиму и временском оквиру.