backup480.jpg
 

 

 
 
 
Zaštita podataka je od krucijalnog značaja za jednu kompaniju. Nakon analize IT servisa koji omogućavaju funkcionisanje poslovnog sistema, određuje se optimalan plan sigurnog smještanja podataka.
 
Dizajn sistema za smještanje podataka zavisi od dvije komponente:
 
- vremenu koje je potrebno za recover (oporavak) podataka i povratak pune funkcionalnosti poslovnog sistema, tj. RTO (Recovery Time Objective)
 
- količini izgubljenih podataka nakon posljednjeg uspješnog bekapa u slučaju pada poslovnog sistema, tj. RPO (Recovery Point Objective).
 
Rezultat je implementacija bekap sistema i definisanje procedura za bekap (backup) i ristor (restore) podataka u slučaju otkaza IT servisa.
 
LANACO vam obezbjeđuje kupovinu, instalaciju i održavanje svih vodećih bekap softver sistema.
 
• Veeam Backup & Replication
• HP Data Protector
• EMC Networker
• EMC Avamar
 
U mogućnosti smo da vam pružimo usluge integracije bekap softvera sa svim klijent platformama, sistemima za upravljanje bazama podataka, bekap virtuelizovanih sistema, kao i usluge deduplikacije (EMC Avamar – ovo revolucionarno bekap rješenje omogućuje do 80 odsto smanjen protok bekap podataka preko LAN/WAN mreža).