Sign In

ЕДУИС

eduis323.jpg
Национални интегрисани информациони систем за подршку основном и средњем образовању

ЕДУИС систем је креиран на захтјев Министарства просвјете и културе Републике Српске и представља комплетно рјешење на нивоу државе, фокусирано на основно и средње образовање. У образовни систем је требало увести информациони систем који би олакшао и учинио ефикаснијим рад са пуно динамичких података.
eduis2-screen.pngСистем би требало да омогући лакше континуално праћење понашања ученика, утицај изостанака на оцјене и да омогући врло брзо реаговање. Сви учесници у образовном процесу од наставника до педагога и родитеља имају тачну и правовремену информацију, коју могу искористити за помоћ у будућим академским и друштвеним достигнућима сваког ученика према његовим потребама.
Такође је било потребно увести систем за систематизацију и прерасподјелу радника, рачунање плата радника и праћење основних средстава у школама.

ЕДУИС је веб базирани информациони систем креиран за подршку основном и средњем образовању, који покрива широк опсег активности школских установа.

Поред основних функција и особина, попут школског регистра ученика, наставника, оцјена, изостанака итд. овај систем пружа врло исцрпне информације одговорним лицима, како у самим школама, тако и у надлежним институцијама (Министарство образовања). На тај начин одговорне особе и институције могу правовремено добити било коју информацију која им је потребна у сваком моменту и прилици, при чему се не троше вријеме и ресурси на прикупљање података сваки пут испочетка.

Основне карактеристике система:

 • ефикасан систем за прикупљање информација и података, са лаким и интуитивним интерфејсом за кориштење. Сви подаци који се већ налазе у електронској форми се лако и брзо пребацују у нови систем и на тај начин добијају већи значај и бивају ефикасније искориштени.
 • веб-базирани и интуитивни интерфејси за кориснике и администраторе система, који омогућавају брз унос података и генерисање великог броја извјештаја.
 • ефикасно и напредно кориштење информација помоћу којих одговорна лица лакше и брже доносе одлуке, уз минимизирање грешке.
 •     Потпуна информисаност родитеља о похађању наставе ученика (24/7)
 •     Могућност брзог увида у преглед оцјена и изостанака
 •     Могућност брзог и директног контакта са професорима
 •     Преглед најављених родитељских састанака
 •     Преглед наставничких биљешки о оцјенама ученика
 •     Правовремена интервенција у случају одређених ситуација
 •     Уграђени извјештаји и статистика
 •     Могућност планирања и распоређивања школских ресурса, односно планирања увођења нових школа
 •     Брз приступ тачним подацима о школовању
 •     Смањење времена потребног за израду извјештаја и статистике
 •     Штампање свједочанстава
 •     Систематизација радних мјеста
 •     Распоред радника на радна мјеста
 •     Преглед годишњих одмора и школске спреме
 •     Социјална карта радника
 •     Могућност генерисања биланса стања, успјеха и биланса новчаних токова на важећим обрасцима
 •     Преглед основних средстава у школама
 •     Рачунање зарада запослених у школама

Сервиси: Active Directory, Microsoft ForeFront UAG, PKI
Мрежни оперативни систем: Microsoft Windows Server 2012
Оперативни систем за радне станице: сви уређаји са веб претраживачем
Менаџмент систем релационе базе података: Microsoft SQL Server 2012
Развојни алат: Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2010, Microsoft SharePoint Designer 2010, Microsoft Visual Studio
Извјештаји: SQL Server Reporting Services

Изјава о софтверу

Техничка подршка