​2. Производња, поправка и одржавање компјутера, штампача и разних мултимедијалних уређаја. Инсталација и одржавање оперативних система, антивирусних програма и осталих услужних програма по захтјеву комитента

 
Пратећи најновије токове компјутерске технике, захтјевима купаца одговарамо брзо и квалитетно. Захваљујући одлично обученим техничарима и инжењерима наше компаније, сви произведени компјутери пролазе тестирања, инсталацију лиценцираног оперативног система и антивирусног програма.
Уз производњу и одржавање преносних и персоналних компјутера, инсталирамо и друге периферне компоненте. Обезбјеђени смо резервним дијеловима различитих произвођача као што су Тоshiba, Fujitsu Siemens, HP, Dell, Samsung и други.
 
Велики број продатих компјутера и пратећих уређаја доказује да смо у протеклом периоду изабрали прави пут до наших корисника. Досадашњи ниво услуга поправки и одржавања чини нас најквалитетнијом регионалном компанијом.