​Искуство нам је показало да је основни вид техничке заштите алармни систем.  LANACO  у својој палети услуга нуди и пројектовање и техничка рјешења повећања сигурности  заштите имовине.
 
Услуге оваквог техничког обезјеђења пружамо разним корисницима:
  • Јавне установе: банке, банкомати, шалтери, школе, болнице, апотеке
  • Пословни објекти, магацини
  • Станови, куће или други објекти

Алармни противпровални системи штите од: провала, лома стакла, поплаве, пожара и сличних појава.

​За ту сврху према облику и намјени користимо разне врсте детектора ка што су:

  • Детектори покрета: аналогни или дигитални.
  • За вањску уградњу или унутрашњу уградњу, различите осјетљивости и облика
  • Детектори лома стакла
  • Детектори плинова или пожара који се могу користити  на овим типовима централа.
  • Магнетни контакти за уградњу у прозоре, врата и слично.
Алармне централе се пројектују према  намјени и простору. Тако у понуди имамо алармне централе са телефонском дојавом ситуације, које могу бити за жично повезивање, бежичне или комбинованог модалитета. Све централе имају могућност даљинске контроле и прегледа стања система.Капацитет централе и број зона се прилагођава намјени објекта. 
 
Свака централа има управљачку јединицу која може бити у облику тастатуре са ЛЕД или графичким приказом зона и сензора, или у облику даљинског управљача са основним командама.
 
За сигнализацију стања постоје сирене за вањску и унутрашњу уградњу са свјетлосном сигнализацијом, а за телефонску дојаву користе се мобилни или ПТТ вишеканални јављачи. 
 
С обзиром на дугогодишњи рад, школовање и  велико залагање запослених у области противпровалне и противпожарне заштите, можемо у  врло кратком року да пројектујемо и понудимо најквалитетнију опрему.
 
Поузданост у раду и спречавање појава “лажних аларма “ постигли смо  са одабраним партнерима, добављачима и високо поузданим уређајима, као што су PARADOX Security Systems (www.paradox.com). 

 

Приликом пројектовања противпровалног система  водимо рачуна да се кориснику пружа могућност једноставног  и поузданог руковања, периодичног и редовног тестирања и одржавања као  и  увид у софтверска подешавања. Кориснички интефејс пружа веома брз увид у тренутно стање детектора, напајања, централе и архиву  дешавања. Велика предност је могућност надоградње система која прати развој фирме на једној или више локација.​