LANACO је овлаштен за пружање услуга техничке заштите имовине. Циљ нам је да са својим техничким знањем пројектујемо и омогућимо правовремено алармирање и одвраћање у покушају провала или отуђивања као и других незаконитих радњи.

Техничка подршка заштите имовине фирме LANACO обухвата:

  • Пројектовање и уградњу система заштите имовине
  • Противпровалнe системe
  • Ватродојавнe системe
  • Системe видео надзора
  • Контролу пролаза и евиденција радног времена


LANACO располаже довољним бројем возила и сертификованим кадровима који имају дугогодишње искуство у овој области.