​Модерне рачунарске мреже реализују се по принципу структурног каблирања. Суштинску предност структурног каблирања представља кориштење јединственог кабловског система за све инсталације којима се преносе било какве информације у пропусном опсегу  и до 1500 MHz.

То обухвата пренос говора, слике, управљачких сигнала, али и веома брз пренос података. Једини интерфејс ка кориснику је зидна утичница са RJ 45 конектором на коју се може прикључити рачунар или  телефон (или било који други уређај са TCP/IP протоколом) и која даље кабловским системом води до одговарајућих раздјелника и активних уређаја (телефонске централе или LAN - Local Area Network Switch-ева).

Стандарди за структурно каблирање узимају у обзир све потребне елементе за реализацију мултимедијалних комуникацијских система једног објекта са сљедећим врстама услуга: пренос говора (Voice-PBX), пренос података (LAN) и пренос слике (видео). Циљ стандардизације је да се дефинишу особине и технички критеријуми за елементе којима се реализују различите конфигурације кабловских система.

Поред компонената пасивне опреме, LAN мрежа подразумијева инсталирање и конфигурисање активне опреме попут рутера, свичева, сервера.

На поменутим активним компонентама LAN мреже базира се IP телефонска централа или класична дигитална телефонска централа, зависно од жеља инвеститора.

Оспособљени смо за пројектовање најсложенијих рачунарских мрежа која се заснива на имплементацији дата центара. 

Од система слабе струје поменућемо пројектовање ватродојаве, видео надзора, противпровале, контролу приступа и евиденцију радног времена, дистрибуција сателитских односно ТВ система.

Такође, LANACO пројектује и ТК приступне односно мјесне мреже и спојне путеве.

Пројекти се раде у складу са Законом о уређењу простора РС, Законом о телекомуникацијама РС, Законом о комуникацијама БиХ, те препорукама ITU-T и осталим важећим прописима за ову област.