acccess-control-t.jpg

Основна намјена контроле пролаза је давање права корисницима или корисничким групама да у одређено вријеме имају приступ одређеним просторима.

Приликом пројектовања система контроле пролаза водимо рачуна да се кориснику пружа могућност једноставног руковања и увид у софтверска подешавања. Кориснички интерфејс нам даје извјештаје о времену проласка кроз одређене просторе или просторије, па тако имамо и евиденцију радног времена.

Све информације које се налазе у бази података заштићене су приступним шифрама на неколико нивоа. База података, као и кориснички интерфејси могу се  налазити на било којој локацији повезани свим постојећим комуникационим стандардима. То практично значи стални увид присутности запослених или стање пролаза и врата контролисаних објеката.

Контрола пролаза и евиденција радног времена изводи се по захтјеву купца и на препоруку Техничко  - развојног тима
LANACO-a. Хардверске компоненте се бирају по конфигурацији предложеног система, а од дугогодишњих поузданих произвођача и партнера као што је CDVI из Канаде - www.cdvi.ca, www.masterbc.co.rs.
 
Елементе система чине:
  • Софтвери
  • Читачи безконтактних картица
  • Електричне браве
  • Намјенски урађена мрежна инсталација
  • Безконтактне или магнетне картице
 
Велика предност је могућност надоградње система контроле пролаза која прати развој фирме на једној или више локација.
 
Све картице се могу употребљавати као ID картице или тзв. кључ картице. То свакако значи могућност штампања логоа фирме, као и слике корисника картица.