Microsoft
С обзиром да је Microsoft систем лиценцирања комплексан, да су продавци морали проћи посебну обуку за његово разумијевање, те да је листа производа велика и да постоји више различитих програма, за набавку софтвера неопходна је помоћ савјетника за лиценцирање.
 
Као Microsoft партнер, са статусом Microsoft Large Account Resellera, те великим бројем компетенција које тренутно имамо, ми разумијемо процес набавке и кориштења софтвера. Можемо вам помоћи да на једноставан начин купите софтвер, те пружити помоћ и консултације при примјени најновијих информационо-комуникационих технологија и услуге подршке за купљене производе.
Лиценца за софтверски производ даје вам законско право кориштења одређеног софтверског програма. Инвестиција у софтвер мора да буде економски исплатива, те да обезбједи додатну подршку за клијента, како би своје пословање учинили сигурнијим, флексибилнијим и ефикаснијим, те смањили ризике од нелегалног кориштења софтвера.