​​​​​​​Компанија LANACO расписује конкурс за позиције: 
​​​​
1.  Пројектант информационих система

Опис 

Запослени ће бити задужен за архитектуру и развој апликативних система базираних на Java​​технолошком stack-u​. Развој је орјентисан на скалабилне и дистрибуиране системе с посебним захтјевима, што подразумијева рад на широком спектру инжењерских развојних проблема као и технологија, при чему се нагласак даје на скалабилни код, који мора бити у стању да процесира сва оптерећења која долазе с корисничке стране.

Кључне одговорности
•Праћење и развој софтвера кроз цјелокупни животни циклус (рад с клијентима и прикупљање захтјева, писање пројектне документације, пројектовање софтверске архитектуре система, развој и тестирање)
•Рад у тиму са висококвалификованим члановима
•Писање чистог кода, с нагласком на ефикасном тестирању и дугорочном одржавању
•Менторство млађих чланова тима
•Интегрисање нових компоненти и модула у постојеће продукционе системе
•Развој и имплементација контроле валидације и квалитете софтвера
•Документовање и ревизија кода
•Дугорочна ужа специјализација за поједине области технолошког развоја
•Континуално усмјеравање ка већој квалитети и продуктивности

 Неопходно
•Вишегодишње искуство у Java програмском језику, као и java базираним framework технологијама (Servleti, JSP, JSF, ADF, Сервиси) с посебним нагласком на Oracle ADF
•Искуство у објектно орјентисаном дизајнирању, структурама података и алгоритмима
•Развој database објеката коришћењем PL/SQL-а и jave
•Искуство у инсталацији, конфигурацији и администрацији DevOps инфраструктуре (Atlassian JIPA, Confluence, Stash алати, GitLab, Sonatype Nexus​)
•Искуство у употреби JDeveloper​​ и NetBeans​ IDE
•Инсталација и конфигурације Oracle WebLogic и HTTP Servera – основни ниво
•Флуентност у употреби развојних алата
•Адекватна организованост у проналаску, препоруци и употреби open source​ рјешења и java​​​​ библиотека
•Способност за ефикасно уобличавање технолошких изазова и рјешења, као и уопштено дефинисаних корисничких захтјева промјењиве природе
 

Пожељно
•Искуство у сервисно орјентисаним технологијама
•Искуство у раду/развоју Oracle SOA-е
•Искуство у развоју вишеслојних дистрибуираних система
•JavaScript технологије
•Искуство у имплементацији Junit-а, те бројних алата за перформанце и load тестирање 

​​
2. Програмер за развој Windows и web апликација

Кључне одговорности

•Праћење и развој софтвера кроз цјелокупни животни циклус (рад с клијентима и прикупљање захтјева, писање пројектне документације, пројектовање софтверске архитектуре система, развој и тестирање)
•Рад у тиму са висококвалификованим члановима
•Писање чистог кода, с нагласком на ефикасном тестирању и дугорочном одржавању
•Интегрисање нових компоненти и модула у постојеће продукционе системе
•Развој и имплементација контроле валидације и квалитете софтвера
•Документовање и ревизија кода
•Дугорочна ужа специјализација за поједине области технолошког развоја
•Одржавање и пружање подршке за постојеће системе

Неопходно

•Познавање .NET технологија и искуство у раду с C#
•Познавање Java програмског језика
•Познавање SQL-а
•Познавање развоја апликација за Windows платформе
•Познавање развоја апликација за web
•Развој објеката у Oracle базама коришћењем PL/SQL-а и Jave
•Искуство у употреби VisualStudio IDE
•Познавање Eclipse, Jdeveloper и NetBeans IDE
•Познавање барем једног reporting алата (пожељно JasperReports)
•ВСС или ВШС
•Познавање страних језика – Енглески
•Способност за рад у динамичном окружењу, координацију с клијентима у циљу боље подршке и побољшања пословних система
•Доказана способност за рад у тимском окружењу укључујући и могућност да ради у сарадњи с пословним корисницима
 
Пожељно

•Развој и Имплементација RESTfull сервиса
•Инсталација и конфигурација GlassFisx и Tomcat сервера
•Посједовање јаких способности у развоју Oracle базираних апликација
•Познавање принтинг протокола
•Искуство у сервисно орјентисаним технологијама
•JavaScript технологије
•Oracle сертификати

Заинтересовани кандидати треба да доставе своју биографију (CV са фотографијом) на posao@lanaco.com са назнаком за позицију на коју се пријављују.

Конкурс је отворен до 11.августа.​