У циљу унапрјеђења пословања, компанија LANACO расписује конкурс​


Позиција: сарадник за развој софтвера

Број извршилаца: 3

Мјесто: Бања Лука

Трајање огласа: мјесец дана од дана објаве на сајту компаније

 

Опис посла:

-              Анализа пословних процеса код софтверских пројеката

-              Тестирање и имплементација софтверских рјешења

-              Припрема екстерних и интерних извјештаја везаних за софтверске пројекте

-              Контрола квалитета података

-              Израда и одржавање документације за све фазе у процесу развоја, имплементације и 

               одржавања софтвера

Потребне квалификације и способности:

-              Дипломирани инжењер организационих наука (ФОН) - 240 ECTS, смјер Менаџмент

-              Пожељно радно искуство у софтверској индустрији

-              Основно познавање ИТ инфраструктуре

-              Добро познавање енглеског језика

-              Способност рада у тиму

-              Иницијатива у раду са жељом за усавршавањем

-             

Уколико сте заинтересовани за рад у нашој компанији и испуњавате наведене услове, пошаљите свој CV на posao@lanaco.com

Само кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани