​​Радно мјесто 1:

Мрежни инжењер

Опис посла:

 • Пројектовање и развој рачунарских мрежа базираних на IP протоколу
 • Имплементација безбједности у рачунарским мрежама базираним на IP протоколу
 • Радови на свакодневној инсталацији, конфигурацији и одржавању мрежне инфраструктуре и безбједности у мрежама
 • Радови на свакодневном надзору мрежне инфраструктуре и безбједности у мрежама
 • ​Рјешавање проблема и инцидената у раду мрежне инфраструктуре
 • ​Рјешавање безбједносних проблема и инцидената на мрежној инфраструктури
 • Праћење нових технологија из области рачунарских мрежа и безбједности у мрежама
 • Свакодневна сарадња са пословним корисницима и интерним запосленима
 • Учествовање у набавкама мрежне опреме и софтвера

Пожељни услови:

 • Одлично знање енглеског језика
 • Радно искуство на истим или сличним пословима од најмање 2 године
 • Висока стручна спрема (ВСС) – Електротехнички Факултет, комуникационог смјера
 • Висок степен стручности из тражених области и практичне примјене
 • Добро познавање мрежне опреме произвођача Cisco и Mikrotik, познавање и искуство са радом firewall уређаја.
 • Пожељно посједовање релевантних Cisco (CCNA, CCNP, CCIE итд.) сертификата или сертификата других произвођача опреме (Fortinet, Checkpoint, Paloalto или слично)
 • Возачка дозвола Б категорије

 

Свој CV можете послати на posao@lanaco.com до 26.02.2018. године.

Локација:Бања Лука

Број позиција:2

Датум објаве: 26.01.2018.

Трајање огласа: до 30.03.2018. године


Радно мјесто 2:

Софтвер инжењер – Oracle  програмер

Потребни услови:

 • ВСС
 • Познавање .NET технологија и искуство у раду с C#
 • Познавање Јava програмског језика
 • Познавање SQL—а
 • Познавање развоја апликација за Windows платформе
 • Познавање развоја апликација за web
 • Развој објеката у Oracle базама коришћењем PL/SQL-a и Jave
 • Искуство у употреби VisualStudio IDE
 • Познавање Eclipse, JDeveloper и NetBeans IDE
 • Познавање барем једног reporting алата (пожељно JasperReports)
Свој CV и мотивационо писмо можете послати на posao@lanaco.com дo 18.02.2018. године.

Локација: Бања Лука

Број позиција: 4

Датум објаве:19.01.2018.

Трајање огласа:  до 30.03.2018. године


Радно мјесто 3:

Софтвер инжењер - Администратор Oracle базе података

Потребни услови:

 • ВСС
 • Познавање SQL—а
 • Развој објеката у Oracle базама коришћењем PL/SQL-a
 • Добро познавање UNIX/LINUX shell scripting-a
 • Искуство у раду са Oracle алатима и технологијама: DataGuard, RMAN, OEM, ASM,RAC
 • Искуство у инсталацији, одржавању и tuning-у Oracle база података
 • Искуство у tuning-у SQL i PL/SQL упита и процедурa

Свој CV и мотивационо писмо можете послати на posao@lanaco.com дo 18.02.2018. године.

Локација: Бања Лука

Број позиција: 1

Датум објаве: 19.01.2018.

Трајање огласа:  до 30.03.2018. године


Радно мјесто 4:

Софтвер инжењер - Администратор Oracle апликативног софтвера и сервиса

Потребни услови:

 • Имплементација, конфигурација и одржавање и Oracle SOA и Oracle WebLogic окружења
 • Инсталирање и управљање кластерисаним H/А окружењима.
 • Управљање SOA и Weblogic Middleware окружењима.
 • Управљање, праћење и осигуравање SOA композитних апликација и инстанци
 • Подршка и имплементација Java EE апликације и подршку за рјешавање проблема за развојне групе на middleware платформи.
 • Искуство с интеграцијом Мiddleware  и вјештинама рјешавања проблема (troubleshooting).
 • Активности везане уз SSL сертификацију Мiddleware окружења и апликација
 • Познавање окружења JDeveloper IDE
 • Добро познавање рада са UNIX/Linux оперативним системима

Свој CV и мотивационо писмо можете послати на posao@lanaco.com​ дo 18.02.2018. године.

Локација: Бања Лука

Бро​ј позиција​: 2

Датум објаве: 19.01.2018.

​Трајање огласа:  до 30.03.2018. године​