​​​​​​ 

Апликативни софтвер

 
Фонд здравственог осигурања Републике СрпскеПословни информациони систем
ЕлектрокрајинаSTONEЕ - Систем за тарифирање, обрачун и наплату електричне енергије
Центри за социјални рад у БиХ Пројекат SOTAC - Social Insurance Technical Assistance Project
Електро-Херцеговина STONEЕ - Систем за тарифирање, обрачун и наплату електричне енергије
Министарство управе и локалне самоуправе Централни систем за електронску обраду података и чување другог примјерка матичних књига
ЗП Електродистрибуција а.д. Пале STONEЕ - Систем за тарифирање, обрачун и наплату електричне енергије
Електрокрајина Пословни информациони систем
Агенција за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине Биометријски пасоши
Влада Републике Српске Електронска земљишна књига Републике Српске
Клинички центар Пословни иформациони систем
Ра​​ди​​о телевизија Републике Српске Пословни информациони систем
Мркоњић путеви а.д.
Пословни информациони систем
Агенција за лијекове и медицинска сред​ства БиХ Пословни информациони систем
РиТЕ Гацко Апликативни софтвер за обрачун зарада
Топлана а.д. Систем за тарифирање, обрачун и наплату испоручене топлотне енергије
Вијеће министара БиХ Интранет портал вијећа министара БиХ
Судови за регистрацију привредних субјеката у БиХ Главна књига регистра у електронском формату
Влада Републике Српске Портал владе Републике Српске
Агенција за идентификационa документa, евиденцију и размјену података Босне и Херцеговине Систем за издавање картица за дигиталне тахографе
Електропренос БиХ Пословни информациони систем
Интеграл инжењеринг Пословни информациони систем
Хотел "Енергетик" Хотелско пословање
Comsar Energy група Документ менаџмент систем
Мој Маркет Пословни информациони систем
 
 

Систем интеграција

Пројектовање

Лиценцирање

Едукација