Nebojša Ninić

Небојша Нинић

Генерални менаџер

Mira Ninić  

Мира Нинић

Менаџер сектора Пословна администрација

Direktor  

Драгољуб Крнета

Менаџер сектора за развој софтвера

Gordana Kovačević  

Гордана Ковачевић

Менаџер сектора Продаја и маркетинг

Direktor  

Живан Ђурачковић

Менаџер сектора систем интеграције

Goran Krstić  

Горан Крстић

Менаџер сектора Производња и сервис хардвера и мрежа

Miodrag Nanić  

Миодраг Нанић

Менаџер сектора Пројектовање и развој ТК система

Dragan Ninić  

Драган Нинић

Program Office Manager

Nedeljko Babić  

Недељко Бабић

Шеф рачуноводства

Nina Ninić  

Нина Кременовић

ПР менаџер