​​​​​​​​​​​​​​ Nebojša Ninić

Nebojša Ninić

Generalni menadžer

Mira Ninić  

Mira Ninić

Menadžer sektora Poslovna administracija

Direktor  

Dragoljub Krneta

Menadžer sektora za razvoj softvera

Gordana Kovačević  

Gordana Kovačević

Menadžer sektora Prodaja i marketing

Direktor  

Živan Đuračković

Menadžer sektora sistem integracije

Goran Krstić  

Goran Krstić

Menadžer sektora Proizvodnja i servis hardvera i mreža

Miodrag Nanić  

Miodrag Nanić

Menadžer sektora Projektovanje i razvoj TK sistema

Dragan Ninić  

Dragan Ninić

Menadžer sekotra za razvoj poslovanja

Nedeljko Babić  

Nedeljko Babić

Menadžer sektora za SAP rješenja

Nina Ninić  

Nina Kremenović

PR menadžer

Aleksandar Crnovčić  

Aleksandar Crnovčić

Menadžer sektora za edukaciju​

Aleksandar Boškić  

Aleksandar Boškić​

Menadžer sektora ORACLE​