Током љетног распуста oрганизујемо посебне програме обуке и стручне праксе за ученике и студенте,  од којих издвајамо: