Pored online načina izvođenja različitih obuka, LANACO nudi i izradu multimedijalnih kurseva.
Izrada multimedijalnih kurseva se odvija u nekoliko faza:
 
1.       Izrada scenarija prema zahtjevima klijenta 
 
Scenario

2.       Planiranje dizajna multimedijalnog kursa u saradnji sa predmetnim ekspertom (subject matter expert)
 
3.      Organizovanje sekvenci kursa u ilustrovanoj formi (izrada storyboard-a) 
 
Izrada Stroyboard-a

4.       Izrada konačne verzije multimedijalnog kursa, uz saglasnost klijenta 
 
Konačna verzija 
Osim izrade finalnog proizvoda, LANACO nudi stručnu podršku u bilo kojoj od navedenih faza, u zavisnosti od potreba klijenta.
 
Ovi kursevi se mogu upotpunosti integrisati u LMS sistem ili isporučiti na DVD mediju.