Шта је LMS?   
Learning Management System (LMS) је софтвер намијењен за администрацију, праћење и вођење eLearning курсева, уз могућност генерисања извјештаја. Универзитети широм свијета користе LMS за вођење онлине курсева. Многа предузећа посвећују пуно пажње побољшању свог пословања, између осталог кроз професионално усавршавање својих запослених. Управо LMS систем, у оваквим окружењима, доприноси лакшем управљању и вођењу обука радника при чему утиче и на смањење трошкова.
 
LANACO LMS рјешење   
У компанији LANACO користимо електронски Learning Management (eLM) систем, који полазницима курсева које организујемо, омогућава приступ дигиталном материјалу, снимљеним часовима, разним инструкцијама и вјежбама, онлине курсевима како стандардним тако и мултимедијалним.  
Свим правним лицима заинтересованим за овај систем управљања дигиталним садржајем и вођењу онлајн обука, LANACO може понудити имплементацију, прилагођење и обуку за кориштењe овог сервиса, према захтјевима и потребама клијента.
Систем је употпуности је прилагодљив измјенама у зависности од начина управљања дигиталним материјалом.     
 
Имплементација је могућа на два начина: 
  • InHouse имплементација – код клијента, уз услов да клијент посједује све техничке предуслове за имплементацију 
  • Lanaco Cloud Hosting – изнајмљивање постављеног система у LANACO DATA центру 
Осим за интерне потребе LANACO едукативног центра, систем је већ успјешно имплементиран и прилагођен за:  
  • Високу школу за примијењене и правне науке "Прометеј" (као подршка учењу на даљину) 
  • Министарство просвјете и културе РС – ИТАО платформа за професионално усавршавање професора у PC