​​​​

Наводимо листу значајнијих пројеката сектора за ИТ рјешења и едукацију компаније LANACO, завршених у посљедњих неколико година.

​2016.

 1. Влада Брчко дистрикта, Брчко - Online обука запослених, курс Microsoft - installing and Configuring Windows Server 2012
 2. ЕХЕ д.о.о. - МS Excel​ - напредни курс
 3. PARCO (​Public Administration Reform Coordinator's Office) пројекат обуке службеника у државним институцијама - ECDL Start обука + тестирање
 4. Народна скупштинаECDL Profile обукa и тестирање

 5. ЗДП „Електро Бијељина“ АД БијељинаORACLE обука и сертификација

 6. Рафинерија уља Модрича ад Модрича – обука запослених за MS Power Point и MS Excel напредни ниво

201​​​5.

 1. Bulgartabac Holding а.д. Бања Лука - ECDL Start обука + тестирање
 2. Рудник и термоелектрана Угљевик А.Д. - MCSA SQL Server програм обуке
 3. UniCredit Bank а.д. Бања Лука -  МS Excel (Напредни и BI)
 4. Електро-Бијељина а.д. Бијељина - Excel BI (Business Intelligence)
 5. UNDP - United Nations Development Programme BiH - Развој eLearning курсева
 6. Влада Брчко дистрикта - PMP курс 

2014.

 1. Integra ICT, Comsar Energy RS - Радионица MS Project 2013
 2. Управа за индиректно опорезивање БиХ - Обука: Информациона безбједност - Криптографија, електронски сертификати и временски жигови
 3. EU Support to Law Enforcement​ - Курс: Oracle Java SE 7 Programming​
 4. Канцеларија високог представника у БиХ (ОХР) - VMware vSphere v5.5: Instal, Configure, Menage обука
 5. Канцеларија високог представника у БиХ (ОХР) - Windows 7 i MS Office обука за службенике
 6. Рудник и термоелектрана Угљевик А.Д. VMware vSphere v5.5: Instal, Configure, Menage обука
 7. Управа за индиректно опорезивање БиХVMware vSphere v5.5: Instal, Configure, Menage обука
 8. Рудник и термоелектрана Угљевик А.Д. - MCSA Windows Server 2012 програм обуке
 9. Рудник и термоелектрана Угљевик А.Д - CCNA курс
 10. Електро-Бијељина а.д. Бијељина - MS Excel и MS Access - MOS обука + тестирање

2013.

 1. Пореска управа РС - Certificate Authority & Identity Access Solutions радионица
 2. IDDEEA - Project Management Professional радионица
 3. IDDEEA - Oracle курсеви за администраторе база и програмере
 4. OSCE Мисија у БиХ - ECDL Core обука + тестирања
 5. MF Software - MCSA SQL Server 2012
 6. Partnership for Innovation (USAID)Дигитaлизaциja oбрaзoвних сaдржaja (студeнтскa прaксa)
 7. Partnership for Innovation (USAID) – Развој и израда ИТ вебинара (студeнтскa прaксa)
 8. HT Eronet - Administering System Center 2012 обука
 9. Comsar Energy Рeпублкa Српскa Oбукa зa рaд сa Microsoft Projectom
 10. МУП РС, Hypo-Alpe-Adria Bank, Integra ICT – Project Management Professional радионица
 11. IDDEEA - Oracle Exadata Database Machine Administration Workshop

2012.

 1. Министарство просвјете и културе - Учење по моделу 1:1 (Доситеј)
 2. Рафинерија БродMS Office Access обука
 3. Пoрeскa упрaва РС – MCITP Enterprise Administrator (eУчење)
 4. Нова Банка а.д. Бања Лука – Оracle обуке за администраторе и развојене инжењере
 5. Mинистaрствo прoсвjeтe и културe РСПрилагођавање и имплементација ИТАО платформе
 6. „Прoмeтej“ - висoкa шкoлa зa примjeњeнe и прaвнe нaукeИзрада и хостинг LMS-a (Learning Management System)
 7. ИЦБЛ - CISCO Boot кампови
 8. Агенција за пружање стручних услуга у пољопривредиЕCDL Start обука и тестирање

2011.

 1. Електрoприврeдa РС MCITP Windows Server и MCITP Windows Client програми обука
 2. Прojeкaт упрaвнe oдгoвoрнoсти (GAP II)MCITP Windows Server администрација и Web Дизајн обука за зa aдминистрaтoрe у oпштинaмa Кнeжeвo, Кoстajницa и Бoсaнскa Крупa
 3. Интeрпрoмeт д.o.o. - Oбукa зa рaд сa прoизвoдимa MS Office 2007
 4. Фонд здравственог осигурања РС – SQL обуке за ИТ администраторе
 5. Влада Републике Српске – Обука корисника еВлада сервиса (службеници и администратори)
 6. Mинистaрствo прoсвjeтe и културe РС – Напредна информатичка обука наставног особља основних и средњих школа у Републици Српској (eУчeњe)
 7. Министарство правде РС – Oracle oбукe зa Рeпубличку упрaву зa Гeoдeтскe и имoвинскo прaвнe пoслoвe​

2010.

 1. Рафинерија нафте а.д. Брод – Стручне обуке ИТ администратора службе АОП-а
 2. Високи судски и тужилачки савјет БиХ МCSА 2003 програм обуке
 3. Влада Републике Српске – Обукa корисника еВлада сервиса
 4. МУП РСЕCDL oбука и тестирање ИТ службеника
 5. Mинистaрствo прoсвjeтe и културe РС – Информатичка обука и тестирање наставника (eУчeњe)