​​​Као дио специјалистичких ИТ обука у нашој понуди издвајамо обуке везане за информациону и интернет безбједност:

  • Поглед на сигурност рачунарских система с „тамне стране"
  • Сигурност веб апликација
  • Рачунарска форензика у служби ИТ-а.

Ове обуке води предавач Роберт Петрунић, који је више пута награђиван титулом МВП од стране Microsofta.

S16: Поглед на сигурност рачунарских система с „тамне стране"

Циљ ове обуке је упознавање полазника са нападима на рачунарске, мрежне и web системе и њихово оспособљавање како би се на ефикасан начин изборили са тим нападима. Обука се базира на великом броју примјера и вјежби. Основе администрације Linux или Windows оперативних система као и основе познавања мрежа су предуслов за похађање ове обуке.

Садржај: Сигурносни концепти; Управљање ризицима – основе; Фазе хакерског напада; Пенетрацијски тест; Основе мрежа и MitM напади; Напади на WEB апликације; Напади на WiFi (WEP, WPA, WPA2).
Детаљније!

Трајање: 3 дана
Цијена: 700 КМ + ПДВ (17%)

S17: Сигурност Web Апликација

Обука се базира на прегледу и употреби алата који се користе како би се заштитиле wеб апликације и намијењена је програмерима и ИТ професионалцима који се баве овом тематиком. Обука обухвата велики број практичних примјера и вјежби.

Садржај:  Сигурносни концепти; Преглед веб технологија и фрамеwорк-ова; Алати; Обилажење контрола на клијентској страни; Напади на аутентифкацију; Напади на веб апликације: Injection (A1);  XSS/CSRF (A3/A8); Broken authentication and session management (A2); Insecure direct object references/Missing function level access control (A4/A7); ​Security misconfiguration/Sensitive data exposure (A5/A6); Unvalidated redirect and forwards (A10); Логички пропусти.

Детаљније!

Трајање: 4 дана
Цијена: 835 + ПДВ (17%)

 S18: Рачунарска форензика у служби ИТ-а

На овој обуци, полазници ће се упознати с основним концептима рачунарске форензике и алатима који се користе за ту намјену. Биће дефинисани дигитални докази и начини исправног прикупљања дигиталних доказа у сврху употребе у судским и ван судским процесима.
Предуслов за ову обуку је савладана материја са обуке: Поглед на сигурност рачунарских система с „тамне стране".

Садржај: Уопштено о форензици; Системи за похрањивање података; File системи; Форензика меморије; Стеганографија; Форензика мрежних логова; EFS; Форензички изазови.

Детаљније!

Трајање: 3 дана
Цијена: 700 КМ + ПДВ (17%)
 

Напомене

Одобровамо попусте:

  • За више полазника из једне компаније
  • За ране пријаве - два мјесеца прије почетка курса.

Одобравамо плаћање на двије мјесечне рате уз потписан уговор.
Попусти се не могу комбиновати.