Развој информационо-комуникационих технологија пратио је и развој мрежне инфраструктуре, гдје су различити произвођачи развијали све боље системе, прилагођене потребама данашњих пословних система и убрзању пословних процеса. Један од највећих и најпознатијиx прозвођача мрежних уређаја је и компанија Cisco, чије производе користи већина предузећа широм свијета. 
 
Управо због спцифичности мрежних уређаја и њихове распрострањености јавља се и потреба за стручњациама који могу имплементирати и одржавати ту опрему и системе.
 
LANACO едукација већ неколико година организује интензивне курсеве (Boot Camp), везане за Cisco    технологије и Cisco уређаје, намијењене особама које желе да постану администратори мрежа и мрежних сервиса, као и онима који желе да унаприједе своје вјештине и знања из ове области.
 

Фокус смо усмјерили на извођење сљедећих курсева, али за потребе наших клијената можемо организовати и друге тренинге везане за Cisco технологије:

CCNA (Cisco Certified Network  Associate) routing and switching

​CCNA (Cisco Certified Network  Associate) Security