Za Windows i web programere

​​​Постаните професионални програмер користећи најновије Мicrosoft технологије на најновијој Microsoft платформи, похађајући програм обуке који је признат у цијелом свијету:

  • MTA HTML App Dev Fundamentals (Microsoft Technology Associate)​
    Microsoft Technology Associate (МТА) је уводна сертификација за особе које желе да почну каријеру у области веб програмирања. MTA сертификација се бави широким спектром основних технолошких концепата и оцјеном почетног знања​ и спремности за даљи развој каријере у
  • MCSA Web Applications
    MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)
    Програм обуке за обучавање полазника за вјештине програмирања на .NET платформи, кориштењем окружења Visual Studio 2012; намијењен развоју Web апликација и стицању сертификата MCSA: Web Developer
Овај програм је пажљиво осмишљен да почетницима у овој области, али и оним искуснијим, са одређеним предзнањем, омогући адекватно усвајање знања и вјештина и олакша развој каријере. Полазници се кроз више нивоа обуке упознају са HTML5 и C# програмиским језиком; Windows 8 платформом; основамо администрације Мicrosoft SQL базе података; радом у Visual Studio 2012 окружењу; развојем Web апликација.​