Sign In

MCSA SQL Server

​​​​​​​Назив: MCSA SQL Server

Трајање: У зависности од трајања програма обуке

Цијена: Наведена поред сваког програма обуке. Одобравамо плаћање на рате.

ПДВ (17%) није урачунат у цијену. 

​Програм обуке MCSA SQL Server (Мicrosoft Certified Solutions аssociate) обухвата рад са SQL сервером 2016. Програм је намијењен полазницима који имају потребу да се баве инсталацијом, одржавањем и администрацијом Microsoft SQL 2016 сервера или програмирањем система који се ослањају на Microsoft SQL 2016 базу података.

Програм обуке МCSA SQL Server се дијели на три различита типа:

MCSA SQL 2016 Database Development (Цијена: 1.575,00 КМ)

MCSA SQL 2016 Database Administration (Цијена 1.575,00 КМ)

MCSA SQL 2016 Business Intelligence Development (Цијена 1.017,00 КМ)

Напомена 

Курс 10985: Introduction to SQL Databases је уводни за оба програма MCSA Database Developing / Database Administration и може се изоставити из програма уколико кандидат посједује основно знање из SQL база. Изостављање овог курса из програма умањује цијену програма за 260 КМ.

Препорука 

Уколико желите похађати обуку Microsoft SQL 2016 BI Development препоручујемо да одслушате SQL Database Development и Database Administration како бисте лакше схватили материју која се обрађује на поменутом курсу.

Полазници програма обуке МCSA SQL Server би требали познавати основне концепте структуре и администрације Microsoft SQL базе, односно сервера, као и елементарне концепте Windows Servera.

Програм обуке припрема полазнике и за полагање припадајућих испита у циљу стицања популарног сертификата МCSA SQL Server.

Тек након оба положена испита (зависно од избора типа програма обуке) добијате звање Мicrosoft Certified Solutions Associate за SQL Server.

 Програми обука

За IT професионалце:

  MCSA Win Client​
  MCSA Win Server​
  System Center

За администраторе и програмере база података:

 MCSA SQL Server​
 MCSE SQL Server Data Platform​

За програмере: 

 Распоред Контакт подаци

Телефони:
+387(0)51 335 506
+387(0)51 335 539

Е-mail:
edukacija@lanaco.com

Aдреса:
Вељка Млађеновића бб
(У кругу Инцел-а)
78000 Бања Лука
Република Српска, БиХ