​Шта је ЕCDL?

ECDL® (European Computer Driving Licence) је међународно признат сертификат рачунарске оспособљености који верификује посједовање знања о информационим технологијама и кориштењу рачунара.

Са почетком од 1995. године па до данас, ECDL сертификат је признат у 148 држава широм свијета, на 42 различита језика  и прихваћен је од стране државних установа, IT асоцијација те међународних и приватних организација као потврда знања рада на рачунару, а то потврђује и преко 11 милиона издатих сертификата.

LANACO d.o.o., је ауторизован ECDL центар за едукацију и тестирање.​

ECDL програми обука

ECDL обука и тестирање за стицање ECDL сертификата је програм стандардизован  по областима (модулима) за лакше постизање потребног нивоа информатичке писмености.

Тренутно у Босни и Херцеговини постоје два званична програма обуке, тј. сертификације:

 • ECDL START - модули М2, М3 и М7 + модул по избору кандидата
 • ECDL CORE - свих 7 модулa

ECDL тестирање и сертификација

ECDL сертификација подразумјева полагање испита за модуле који припадају одређеној врсти сертификата:

1.        ECDL START сертификат (4 модула)

 • Модул 2 - Кориштење рачунара и у прављање датотекама (Windows)
 • Модул 3 - Обрада текста (Microsoft Word)
 • Модул 7 - Интернет и електронска пошта (Microsoft Office Outlook и Internet Explorer)
 • Модул по избору (од преосталих модула М1, М4, М5 или М6).

2.       ECDL CORE сертификат (свих 7 модула)

 • Модул 1 - Основе информационо комуникационих технологија 
 • Модул 2 - Кориштење рачунара и у прављање датотекама (Windows)
 • Модул 3 - Обрада текста (Microsoft Word)
 • Модул 4 - Електронске табеле (Мicrosoft Excel)
 • Модул 5 - Базе података (Мicrosoft Access)
 • Модул 6 - Презентације (Microsoft PowerPoint)
 • Модул 7 - Интернет и електронска пошта​

За полагање испита и стицање једног од горе поменутих сертификата можете се одлучити без присуства обуци. Тестирања се проводе на појединачни захтјев а динамику полагања модула одређује сам кандидата (Кандидат не мора полагати одједном све модуле за које изврши уплату).

Цијене полагања са ПДВ-ом  (без похађања обуке):

ЕCDL Start250 KM
ECDL Core350 KM
Поновљено тестирање (поновни излазак по модулу)30 КМ

*Цијeна уључује:

 • један приступ испиту за сваки од модула
 • ECDL литературу (приручнике) за модуле које полажeте

 Више информација и најаву приступа испиту можете урадити путем маила edukacija@lanaco.com или путем телефона 051/335-506