ECDL obuke

​Да ли знате?

У 88% огласа за посао у 2014. години је познавање рада на рачунару истакнуто као услов за пријаву на конкурс за посао.
 
ECDL обука и тестирање за стицање ECDL сертификата је програм стандардизован  по областима (модулима) за лакше постизање потребног нивоа информатичке писмености.
 
Тренутно у Босни и Херцеговини постоје три званична програма обуке, тј. сертификације:
  • ECDL START​ - модули М2, М3 и М7 + модул по избору кандидата
  • ECDL CORE - свих 7 модулa
НАПОМЕНЕ:
  • Обука се изводи у LANACO едукационом центру, овлаштеном од стране Асоцијације информатичара БиХ (http://www.ecdl.ba/)
  • Уз сваки курс полазници бесплатно добијају литературу верификовану од стране Асоцијације информатичара БиХ.
​​​​​​​​